שאלות ותשובות

מהן המטרות העיקריות של “מי עכו”?
1. אספקת מים לתושבי עכו וסילוק הביוב מהעיר למכון הטיהור של עכו.
2. תחזוקת מערכות ותשתיות המים והביוב של העיר.
3. ביצוע שוטף של עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
4. פיתוח תשתיות מים וביוב חדשות.
5. שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.
6. תפעול תחומי המים והביוב בעיר על בסיס של משק כלכלי סגור, והבטחת תמורה מלאה לתשלומים המשולמים.

 

מדוע הוקם תאגיד “מי עכו"?
מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל הרשויות המקומית מחויבות להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית. החלטת המדינה נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור - דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר וכן לשפר את השירות לתושב. 

 

מי הם הבעלים של תאגיד “מי עכו”?                        
עיריית עכו הנה הבעלים של תאגיד "מי עכו", והיא מחזיקה כיום ב- 100% ממניות התאגיד. בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, בכפוף לאישור הגופים הממשלתיים המפקחים.


מי מפקח על פעילות “מי עכו”?
תאגיד “מי עכו” כפוף ומפוקח ע"י הרשות הממשלתית למים ולביוב ומחויב להגיש דו"חות כספיים על בסיס רבעוני ושנתי וכן דו"חות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר. 

“מי עכו” מחויבת לשמור על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית ומינתה רו"ח חיצוני האמון על הכנת הדוחות הכספיים.
דירקטוריון החברה שחבריו מונו מטעם מועצת העיר עכו ואושרו ע"י הועדה למינויים של החברות הממשלתיות (בראשות השופטת בדימוס טנא שפניץ), מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר את תקציבי החברה, תכניות עבודה ופעולות נוספות. בקרב חברי הדירקטוריון מכהנים גם דירקטורים מטעם הציבור. 

 

האם במעבר לתאגיד ישתנו תעריפי המים והביוב?
תעריפי המים במעבר לתאגיד משתנים. יובהר כי התעריפים  נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים ולביוב והינם אחידים בכל הארץ.

 

למי צריך התושב לפנות בענייני מים וביוב?
החל מתאריך 1 במרץ 2010 כל ענייני המים והביוב של עכו הנם באחריות “מי עכו”.  לגבי תקלות של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד התקלות במספר 106 או לתאגיד
בטל' 1-800-400-120.

 

האם תאגיד “מי עכו” רשאי לנתק תושבים מאספקת מים?
“מי עכו” רשאי לנתק תושב מאספקת המים רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתראות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י פרוצדורות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.


האם ניתן לדרוש מ “מי עכו” לתקן כל תקלה של מים וביוב?

“מי עכו” מחויבת לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.

 

מהם הקפי פעילות “מי עכו”?
“מי עכו” מספקת שירות לאוכלוסיית עכו המונה כ-54,000 תושבים.
סך צריכת המים של העיר עומדת על כ-3.5 מיליון מ"ק בשנה, ושפיעת הביוב המסולקת מהעיר ומוזרמת למכון הטיהור
של עכו מגיעה לכ- 2.5 מיליון מ"ק. 

 

מהו מקור המים של עכו?
כל המים המסופקים בעיר עכו נרכשים מחברת מקורות. 

 

איזו פעולה ביתית צורכת הכי הרבה מים?
הורדת המים בשירותים היא אחת הפעולות הצורכות הכי הרבה מים. מרבית השירותים צורכים בין 15 ל- 23 ליטר מים בכל הורדה. מכונה להדחת כלים צורכת בממוצע כמחצית מכמות המים שאנו צורכים בשטיפה ידנית של הכלים, בתנאי שלא שוטפים את הכלים לפני שמכניסים אותם למכונה ובתנאי שמפעילים את המכונה רק כאשר היא מלאה.

 

התפלגות השימוש הממוצעת למשפחה היא כדלקמן:
● הורדת מים בשירותים : 40% (20-40 ליטר לשטיפה)
● אמבטיה ומקלחת : 32% (20-40 ליטר לרחצה)
● כביסה : 14% (20-40 ליטר לכביסה אחת)
● הדחת כלים :6% (4-7 ליטר להדחה אחת)
● מי שתייה ובישול :5% (3-4 ליטר לאדם ליום
● כיור האמבטיה : 3% (3-4 ליטר לאדם ליום)
● רחיצת הבית :4% (5-10 ליטר לרחצת הבית)

 

כיצד לחסוך במים?
● סגרו את  הברזים בזמן הסיבון במקלחת וצמצמו את זמן פתיחת הברז בזמן שטיפת כלים.
● הפעילו את מכונת הכביסה ואת מדיח הכלים רק כשהם מלאים.
● התקינו "חסכם" על ברזי המטבח, האמבטיה והמקלחת חוסך כשליש מכמות המים העוברים
דרכו.
● השתמשו בשירותים במכל הדחה דו-כמותי המאפשר גם חצי הדחה.
● בדקו  אם יש דליפה ממכל ההדחה בשירותים  במידה וכן, החליפו אטם.
● בדקו נזילות- סגרו את כל הברזים בדירה ובגינה  ובדקו את מד המים (אם הוא עדיין מסתובב,
יש נזילה).
● שטפו את המכונית בעזרת דלי והשקו גינות בין 5 אחה"צ ל-10 בבוקר.
● סגרו ברז מטפטף ונצלו את המים המטפטפים מצנרת הניקוז של המזגנים להשקיית עציצים, אדניות וגינות.

קראו עוד כיצד לחסוך: אתר רשות המים

 

איתור נזילות מים:
אם קיבלת מכתב התראה בגין צריכה חריגה וחשבון המים גבוה יחסית, סביר להניח כי בבית קיימת נזילה. אחוז ניכר מהנזילות הסמויות מתרחשות באסלה (נזילה מניאגרה) או ממערכת חימום מים (דוד שמש וקולטים). כדי לוודא אם בבית יש נזילה, ניתן לבדוק אם מד המים פועל בשעות הלילה (הפרש בין קריאת מד המים בשעת השינה עד ההשכמה) או לעיתים ע"י צפייה במחוון מד המים בעת שהברזים סגורים – אם הוא ממשיך להסתובב, סימן שיש נזילה.

דאג לתקן כל נזילה מיד עם התהוותה. 

 

עדכון מספר הנפשות המוכר

 

כיצד מצהירים על מספר הנפשות המוכר?          

יש להיכנס אל אתר האינטרנט של החברה: www.mei-akko.co.il ובצד שמאל ללחוץ על כפתור ירוק בשם "הורדת טפסים". לאחר מכן לבחור בטופס "עדכון נפשות" ולפעול בהתאם להנחיות על גבי הטופס. ניתן לשלוח את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים לאחת מהכתובות הבאות:
דוא"ל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
פקס: 04-9819061
דואר: ת.ד. 3201 עכו 24505

 

אילו מסמכים יש לצרף במשפחה בה כולם תושבי ישראל וגרים בעיר עכו?           

תושבים בגירים: יש לצרף אל הטופס את תצלומי ספחי תעודות הזהות של כלל המתגוררים בנכס אשר גילם עולה על 18 שנים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה – 1965, והמעידים על שמם ועל מקום מגוריהם.
תושבים קטינים: לגבי ילדים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, יש לצרף אל הטופס את תצלום ספח תעודת הזהות של אחד ההורים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה – 1965, המעידה על שמם ועל מקום מגוריהם.

 

הכתובת שלי בתעודת הזהות אינה בעיר עכו, אולם אני גר בעכו. כיצד אקבל הכרה במספר הנפשות המוכר?

יש לצרף את כל המסמכים הבאים לגבי כלל המתגוררים בנכס בגינו מבוקשת ההכרה:

תושבים בגירים: יש לצרף אל הטופס את תצלומי ספחי תעודות הזהות של כלל המתגוררים בנכס אשר גילם עולה על 18 שנים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה – 1965, והמעידים על שמם ועל מקום מגוריהם.

תושבים קטינים: לגבי ילדים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, יש לצרף אל הטופס את תצלום ספח תעודת הזהות של אחד ההורים, או לחילופין, תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה – 1965, המעידה על שמם ועל מקום מגוריהם.

תושבים אשר כתובת המגורים הרשומה בספח תעודת הזהות שלהם או בתמצית הרישום ממרשם האוכלוסין, אינה בתחומי מי עכו:

בנוסף למסמכים הקודמים יש לצרף:

 • מסמך המאמת את המגורים ביחידת הדיור בגינה נמסרת ההצהרה: תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, או לחילופין,  תצלום חוזה השכירות של הדירה;
 • אישור מספק המים בכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות, או בתמצית הרישום ממרשם האוכלוסין, ממוענת באופן ספציפי אל תאגיד מים וביוב מי עכו בע"מ, כי לעניין מספר הנפשות המוכר, אינכם מתגוררים ביחידת דיור במקום מגוריכם הרשום.

  

כיצד מקבלים אישור מספק המים בכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות כי לעניין מספר הנפשות המוכר איני רשום ביחידת מגורים בכתובת הרשומה בתעודת הזהות?

ספק המים הוא - תאגיד המים, ואם אין תאגיד מים העירייה, המועצה המקומית, המועצה האזורית או מפעל המים ביישוב בו רשומה כתובתכם בתעודת הזהות. יש לברר מי זה, ולפנות אליו בבקשה לקבל הצהרה שאינו מכיר בכם כנפש מוכרת לעניין הקצאת המים. הוא יוכל לבדוק זאת באמצעות כניסה אל הנכס בו הינכם רשומים בתעודת הזהות. כל הספקים אמורים להכיר את החוק ולפעול בהתאם.

 

כיצד מכירים במספר הנפשות עבור תושב זר?    

תושב זר: תצלום העמוד בדרכון בו מופיעים התמונה, השם המלא ומספר הדרכון, אישור שהיה בארץ, תקף כדין, ועל פי בחירתכם, אחד משני אלה:

 • או תצהיר מאומת על ידי עורך דין לגבי מקום מגוריכם בפועל;
 • או ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתכם לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991, המעיד כי בעל ההיתר (המעסיק) מתגורר ביחידת הדיור בגינה מבוצע הדיווח, בצירוף תצלום היתר ההעסקה.

 

עדכון מס' נפשות באיחור, האם ניתן לעדכן רטרואקטיבית?

יש לצרף מסמכים המאמתים כי השינוי במספר הנפשות חל מוקדם מתקופת הדיווח.אנו נכיר בחוזה שכירות, תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, תעודת לידה או תעודת פטירה, כמסמכים מאמתים לצורך זה.

 • במידה ויצורפו מסמכים המאמתים כי השינוי חל קודם למועד משלוח הדיווח, יעודכנומספר הנפשות המוכר ומהות השימוש התואמת, בהתאם לסוג הנכס ולמספר הנפשות המוכר. התיקון הרטרואקטיבי יבוצע לתקופת חיוב אחת בלבד. מספר נפשות המוכר לעניין זה לא יפחת משתי נפשות.
 • לא צורפו מסמכים המאמתים כי השינוי חל קודם למועד משלוח הדיווח, יבוצע העדכון כאמור החל ממועד קבלת הדיווח בלבד.

 

 

האם בעקבות מעבר דירה אני צריך לדווח בשנית על עדכון מס' נפשות?

לפי הוראות הכללים, שהתאגיד מחויב לפעול על פיהם ללא יוצא מן הכלל, יש לדווח בכל נכס בנפרד. מדובר בהצהרה על מספר הנפשות המוכר בנכס ולא על מספר הנפשות במשפחה, ולפיכך - כל נכס מחויב בדיווח מחדש.

 

יש לי אורחים לזמן רב מחו"ל או דיירים לא קבועים. האם ניתן לקבל הכרה בגינם?           

ההכרה ניתנת רק עבור מספר הנפשות המתגוררות באופן קבוע ביחידת הדיור. לא ניתן לקבל הכרה במספר נפשות המתגוררות באופן זמני.

 

האם בית העסק שממוקם בבניין מגורים זכאי להקצבה?

בתי עסקים אינם מקבלים הקצבה לפי מספר הנפשות ולכן אין באפשרותם להצהיר על מספר נפשות. יש לוודא שבית העסק אינו מוגדר כיחידת מגורים.

 

משלוח מד מים למבדקה

 

האם אני רשאי לשלוח מד מים לבדיקת מבדקה?

כל צרכן רשאי לבקש את משלוח מד המים המשויך בנכס שבחזקתו לבדיקת מבדקה. נציגות הצרכנים רשאית לבקש לשלוח את מד המים הראשי לבדיקת מבדקה. הבדיקה נערכת במבדקה שאישר מנהל הרשות למים ולביוב.

 

האם אני אמור לשלם בעבור משלוח מד המים לבדיקת מבדקה?   

רק במידה וגיל מד המים במועד פירוקו ומשלוחו אל המבדקה אינו עולה על 7 שנים. המחיר לבדיקת מד-מים לפי סעיף 47 לכללי מדידת מים (מדי-מים) התשמ"ח-1988, לרבות החלפה והובלה למד-מים ובתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ-7 שנים.

 

כיצד מבקשים את משלוח מד המים לבדיקת מבדקה?     

ניתן להשאיר הודעה על בקשה למשלוח מד המים לבדיקת המבדקה. הבקשה תועבר אל מחלקת שירות הלקוחות והגביה במי עכו ונציג שירות יחזור אליכם לצורך הסדרת מילוי פרטי הבקשה וגביית התשלום בגין הבדיקה.

 

מהו גובה הקטנת החיוב במידה ונמצא בבדיקת המבדקה כי מד המים פעל שלא כהלכה?

במקרה של מד מים שפעל שלא כהלכה תבוצע הערכת הצריכה לגבי התקופות לגביהן נקבע שמד המים פעל שלא כהלכה בהתאם לכלים הבאים:

 1. קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, תבוצע הערכת הצריכה על פיה.
 2. לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, הערכת הצריכה תעמוד על 20 מטרים מעוקבים לחודש.

 3. לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה לגבי מד מים ראשי, הערכת הצריכה תעמוד על מכפלת 25  מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס וחישוב הפרשי המדידה ייעשה בהתאם להערכת צריכה זו. חיוב הצרכן לגבי תקופות אלו יוקטן בהתאם לכמות המוערכת. בנוסף, יזוכה הצרכן בגין עלות משלוח מד המים לבדיקת המבדקה, במידה וחויב בעלות זו.

   

 

מהו גובה הזיכוי במידה ומד המים נמצא תקין בבדיקת המבדקה? 

לא תבוצע כל הקטנת חיוב בגין הצריכה שנמדדה על ידי מד המים התקין ועלות הבדיקה לא תושב.

 

 

התקנת מד מים נוסף לנכס

 

יש לי מד מים משויך בנכס בו אני מהווה צרכן. האם אני רשאי לבקש התקנת מד מים נוסף?

בהחלט! צרכן רשאי לבקש התקנת מד מים נוסף בנכס ובלבד שהתקיימו כל הכללים הבאים:

 1. החברה תתקין מד מים משויך אחד נוסף לכל צרכן אם יש צורך ביותר ממד מים אחד כדי למדוד את כל צריכת המים המסופקת לנכס מסוים, ובלבד שדרש הצרכן מהחברה התקנת מד מים נוסף וביצע את הפעולות הדרושות בתשתית המים הפרטית לצורך התקנתו במקום נגיש לקריאה.

 2. ביקש הצרכן מהחברה להתקין יותר משני מדי מים כדי למדוד את כל צריכת המים המסופקת לנכס מסוים, רשאית החברה להתקין יותר משני מדי מים לצרכן ובלבד שהצרכן ביצע את הפעולות הדרושות בתשתית המים הפרטית לצורך התקנתו במקום נגיש לקריאה.

 3. הותקן מד מים נוסף בהתאם להוראת סעיף קטן (א) או (ב) צריכתו הפרטית של הצרכן תהיה סך כל הצריכה שנמדדה במדי המים המשויכים המותקנים בנכס המסוים.

 

במידה וביצעת את כל ההכנות הנדרשות להתקנת מד מים נוסף, לרבות הפרדת אינסטלציה והכנה למדידה, וההכנה אושרה על ידי גורם תפעולי
מטעם מי עכו, יש לשלם בעבור ההתקנה בהתאם לספר התעריפים המעודכן.

ספר התעריפים, אתר רשות המים.

 

 

                                                                                   © כל הזכויות שמורות למי עכו בע"מ   |   עיצוב ובניית אתרים - אביגיל אופנר